Murarmästare

Det krävs erfarenhet, bredd och skicklighet i yrkeskompetensen för att bli murarmästare. I Sverige finns endast ett tiotal som avlagt mästarprov för murare, och Åby Fasad är mycket stolta över att medarbetaren Christer Bäckstrand är en av dem.

Mästartiteln är ett bevis på yrkesskicklighet och erfarenhet. Christer fick sin titel 2012, samma år som systemet med gesäll- och mästarbrev återinfördes i murarbranschen.
– Då hade jag arbetat 28 år som murare, så de praktiska kunskaperna satt. Däremot fick jag läsa in en del teoretiska kunskaper som ligger utanför mitt vanliga, dagliga arbete, berättar han.

Christers arbetsdagar består av varierande servicearbeten där bredden i hans kunnande och 35-åriga erfarenhet som murare kommer väl till pass.
– Äldre tekniker och traditionella material i kulturhistoriska byggnader är mest stimulerande att arbeta med. Tjockare puts och kalkbruk, tegelmurning med äldre stenar är sådant som är utmanande och kul att få syssla med.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 och SFS 1995:1256).

Senast uppdaterad 23 november 2021