Högalidsvägen 2

Finspång
2019-09-23

Tilläggsisolering och tjockputs på mineralull.

hogalidsvagen2-finspang