Silverringen hus 42

Norrköping
2019-09-23

Tilläggsisolering och tjockputs på mineralull.

silverringen42-norrkoping