Tjänster

Vi åtar oss såväl små som stora entreprenader, vårt väl inarbetade kontaktnät av hantverkare och specialister gör att vi kan utföra general-/totalentreprenader innefattande fönster-, tak-, plåt-, målnings- och stenarbeten samt balkonginglasningar mm. Tillsammans med våra erfarna murare, möjliggör detta att vi kan ta oss an mycket komplexa och omfattande entreprenader, så som t ex renovering av kulturfastigheter med krav på antikvarisk kontroll.

Vår långa erfarenhet och gedigna kunskap ger dig som kund trygghet att välja oss som din leverantör av fasadprodukter.

 

CHECKLISTA FÖR 
effektivare projekt

  • Resonera utifrån ett helhetsperspektiv. Betrakta inte fasaden som ett separat projekt, tänk istället utifrån ett helhetsperspektiv när du utvärderar en fastighets renoveringsbehov. För att få en så god fastighetsekonomi som möjligt är det avgörande att åtgärder utförs i rätt ordning.
  • Ta del av vår erfarenhet och kompetens. Tveka inte att diskutera fasadåtgärder eller din fastighets totala upprustningsbehov med oss. En dialog med oss kan ge nya infallsvinklar kring hur projektet kan genomföras. Vår långa erfarenhet gör att vi ofta kan dela med oss av många goda idéer, tips och råd.
  • Var ute i god tid. En god framförhållning och en långsiktig planering ökar förutsättningarna för att projektet ska bli framgångsrikt. Lite extra tidsmarginal ger både dig som kund och oss som utförare extra tid att planera och utföra jobbet.