Arbetsmiljöpolicy

Åby Fasad AB skall genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att:

  • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
  • Medarbetare ges delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
  • Leva upp till lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
  • Utbilda och informera alla berörda i arbetsmiljöfrågor.

Senast uppdaterad 09 februari 2023