Arbetsmiljöpolicy

Åby Fasad AB ska som medlemsföretag i Mur & Putsföretagen, genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom:

  • Att riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
  • Medarbetare skall ges ökad delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
  • Uppnå och överträffa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
  • Utbilda och informera alla berörda i arbetsmiljöfrågor.

Senast uppdaterad 20 oktober 2021