Våra tjänster

Vi åtar oss såväl små som stora entreprenader, vårt väl inarbetade kontaktnät av hantverkare och specialister gör att vi kan utföra general-/totalentreprenader innefattande fönster-, tak-, plåt-, målnings- och stenarbeten samt balkonginglasningar mm. Tillsammans med våra erfarna murare, möjliggör detta att vi kan ta oss an mycket komplexa och omfattande entreprenader, så som t ex renovering av kulturfastigheter med krav på antikvarisk kontroll.

Vår långa erfarenhet och gedigna kunskap ger dig som kund trygghet att välja oss som din leverantör av fasadprodukter.

Personal
Helhetslosningar

Helhetslösningar

Förutom att uppföra och renovera fasader erbjuder Åby Fasad general- och totalentreprenader som även kan innefatta hela eller delar av byggnadens skal, exempelvis fönster-, tak-, plåt-, målnings- och stenarbeten samt balkonginglasningar.
Läs mer

Fasadrenovering

Behöver er fasad ses över? Vi går över fasaden och knackar ner bomputs och lappar/lagar upp fasaden med för objektet rätt material. Avslutningsvis avfärgas delar av eller hela fasaden med produkter anpassade till underlaget. Vi har stor erfarenhet vad gäller renovering av kulturhistoriska byggnader, dessa projekt kräver ett stort hantverkskunnande och förståelse för dessa byggnaders speciella förutsättningar samt ett materialval som görs med omsorg och erfarenhet.
Läs mer
Fasadrenovering
Tillaggsisolering O Nyputs

Tilläggsisolering & nyputs

Vi erbjuder tilläggsisolering och puts för att förbättra energieffektiviteten såväl som ytterväggens egenskaper. Vi arbetar med välbeprövade metoder och system från några av världens största leverantörer av fasadprodukter. Vi är utbildade och certifierade på de produkter vi använder.
Läs mer

Murningsarbeten

Vi murar såväl grunder, murar, skalmurar, husstommar och fasader. Vi arbetar med lättklinker, lättbetong, betongsten och fasadtegel. De flesta murningsentreprenader vi utför är nyproduktion men vi utför även kompletteringsmurningar/fogning.
Läs mer
Murningsarbeten
Balkongrenovering Alternativ

Balkongrenovering

Vi har stor erfarenhet vad gäller balkongrenoveringar och är certifierade för CFE - B Betongreparationer av CBI - Betonginstitutet. Ibland krävs det att plattorna gjuts om vilket inte är något bekymmer för våra duktiga hantverkare. Vi ombesörjer givetvis även arbeten med smideskonstruktioner, renovering/byte av balkongräcken samt balkonginglasningar.
Läs mer

Fasadtvätt & blästringsarbeten

Vi utför hetvattentvätt, klottersanering och rengöring av fasader samt skonsam Jos-blästring. Kontakta oss för mer info.
Läs mer
Skiss Topbild3
Kakel Klinker

Kakel & klinker

Vi har utbildad och certifierad personal enligt byggkeramikrådets branschregler, givetvis är vi även utbildade på de produkter vi använder. Kontakta oss för mer info.
Läs mer

Kulturhistoriska byggnader

Byggnader av särskilt kulturellt värde sätter hantverkskunnandet på prov och kräver varsamhet och materialval som gjorts med omsorg. Åby Fasad har erfarenheten och yrkesskickligheten för att ta sig an fasadrenovering och restaurering av kulturhistoriska byggnader.
Läs mer
Kulturbyggnader

Checklista för effektivare projekt

1.

Resonera utifrån ett helhetsperspektiv. Betrakta inte fasaden som ett separat projekt, tänk istället utifrån ett helhetsperspektiv när du utvärderar en fastighets renoveringsbehov. För att få en så god fastighetsekonomi som möjligt är det avgörande att åtgärder utförs i rätt ordning.

2.

Ta del av vår erfarenhet och kompetens. Tveka inte att diskutera fasadåtgärder eller din fastighets totala upprustningsbehov med oss. En dialog med oss kan ge nya infallsvinklar kring hur projektet kan genomföras. Vår långa erfarenhet gör att vi ofta kan dela med oss av många goda idéer, tips och råd.

3.

Var ute i god tid. En god framförhållning och en långsiktig planering ökar förutsättningarna för att projektet ska bli framgångsrikt. Lite extra tidsmarginal ger både dig som kund och oss som utförare extra tid att planera och utföra jobbet.