Kulturhistoriska byggnader

Byggnader av särskilt kulturellt värde sätter hantverkskunnandet på prov och kräver varsamhet och materialval som gjorts med omsorg. Åby Fasad har erfarenheten och yrkesskickligheten för att ta sig an fasadrenovering och restaurering av kulturhistoriska byggnader.

Åby Fasad har genom åren utfört en rad uppdrag med fasadrenovering på kulturhistoriskt intressanta objekt. Arbetet med kulturhistoriska byggnader föregås ofta av en detaljerad materialanalys, där byggnadens material och historia kartläggs i samarbete med sakkunniga från bland annat läns- och stadsantikvariatet.
– Det krävs kunskap och förståelse för historiska byggnaders speciella förutsättningar. Syftet med en renovering är ofta att vårda arvet, bevara särarten och de kulturella värdena. Att vara noga med detaljerna är om möjligt ännu viktigare vid arbete med kulturhistoriska byggnader, säger Christian Carinci.

Senast uppdaterad 23 november 2021