Tilläggsisolering & nyputs

Vi erbjuder tilläggsisolering och puts för att förbättra energieffektiviteten såväl som ytterväggens egenskaper. Vi arbetar med välbeprövade metoder och system från några av världens största leverantörer av fasadprodukter. Vi är utbildade och certifierade på de produkter vi använder.

Nyputs av fasader är ibland nödvändigt och innebär att fasaden knackas ner i sin helhet för att sedan putsas om. Detta kan bero på flera olika anledningar så som ålderns tand, men allt som oftast så beror det på att man använt fel typ av material. Med vår och våra leverantörers erfarenhet och kompetens så kan ni vara säkra på att få rätt material på rätt ställe!

Senast uppdaterad 23 november 2021