Murningsarbeten

Vi murar såväl grunder, murar, skalmurar, husstommar och fasader. Vi arbetar med lättklinker, lättbetong, betongsten och fasadtegel. De flesta murningsentreprenader vi utför är nyproduktion men vi utför även kompletteringsmurningar/fogning.

Murade tegelfasader blir allt populärare
– Murningsentreprenader utgör en stor del av vår vardag. Vi utför både massivmurar och skalmurar. Vi upplever ett ökat intresse för tegel som fasadmaterial, tegel har mycket långa underhållsintervall med hög beständighet mot väder och vind. De passar därför utmärkt i vårt klimat och är en av anledningarna till att materialet är på frammarsch, en annan är det estetiska uttrycket, murade tegelfasader är vackra säger Christian Carinci.

Senast uppdaterad 23 november 2021