Fasadrenovering

Behöver er fasad ses över? Vi går över fasaden och knackar ner bomputs och lappar/lagar upp fasaden med för objektet rätt material. Avslutningsvis avfärgas delar av eller hela fasaden med produkter anpassade till underlaget.

Vi har stor erfarenhet vad gäller renovering av kulturhistoriska byggnader, dessa projekt kräver ett stort hantverkskunnande och förståelse för dessa byggnaders speciella förutsättningar samt ett materialval som görs med omsorg och erfarenhet.

Senast uppdaterad 23 november 2021