Helhetslösningar

Förutom att uppföra och renovera fasader erbjuder Åby Fasad general- och totalentreprenader som även kan innefatta hela eller delar av byggnadens skal, exempelvis fönster-, tak-, plåt-, målnings- och stenarbeten samt balkonginglasningar.

Vid en fasadrenovering är det ofta lämpligt och kostnadseffektivt att passa på att även åtgärda husets övriga yttre delar. Genom ett omfattande nätverk av kunniga entreprenörer kan Åby Fasad samordna ett helhetsupplägg som omfattar det mesta som rör husets skal.

– Det är smidigt för kunden att genom en kontakt med oss få en helhetslösning där vi tar ansvar för hela uppdraget, från åtgärdsförslag med offert till slutbesiktning och garantier, menar Christian Carinci.

Inspektion av fastighetens skick i samråd med fastighetsägaren, åtgärdsförslag och offert är i normalfallet en kostnadsfri tjänst från Åby Fasad. Under projektets gång sker fortlöpande systematiska egenkontroller enligt ett kvalitetssäkringssystem. Det ger kunden god insyn i projektet under hela processen.

– Vi dokumenterar dagligen allt arbete som utförs och eventuella störningar i rutinerna. Även väderförhållandena noteras för att vi ska kunna följa upp, spåra och utföra garantiåtgärder på eventuella avvikelser i efterhand. Det är en trygghet för kunden, förklarar Christian Carinci.

Senast uppdaterad 23 november 2021