Certifierad fasadentreprenör

Kvalitet är en av grundpelarna i Åby Fasad. Det gäller i relationer till beställare, samarbetspartners och medarbetare, i projektmetodik, rutiner, säkerhet, materialval och självklart i utfört uppdrag. En förutsättning för kvalitet är skickliga och välutbildade medarbetare.

Åby Fasad är en certifierad fasadentreprenör enligt Mur & Putsföretagen. Det är ett bevis på att både ledningen och de kollektivanställda har rätt teoretisk utbildning och hantverkskompetens.

– Vi har satsat hårt på att alla yrkesarbetare ska ha yrkesbevis. Om den som anställs saknar yrkesbevis ser vi till att internutbilda så att personen så snart som möjligt kan avlägga ett prov enligt gällande riktlinjer. Vi erbjuder lärlingsplatser både för gymnasieungdomar och personer från vuxenutbildningen, berättar Andreas Carinci.

Fortbildning är ett givet och kontinuerligt inslag som omfattar nya material, fasadsystem, teknik, miljö och så vidare.
– Vi strävar efter att vara ledande inom branschens utveckling. Det stärker vår konkurrenskraft både som leverantör och arbetsgivare. Kunderna vill självklart ha det bästa och kompetensutveckling är stimulerande och värdefullt för medarbetarna, säger Andreas Carinci.

Senast uppdaterad 23 november 2021