Kvalitetspolicy

Åby Fasad AB skall genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Detta gör vi genom att:

  • I all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.
  • Alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
  • Utföra riskbedömningar inför nya aktiviteter.
  • Ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen.

Senast uppdaterad 09 februari 2023