Miljöpolicy

Åby Fasad AB skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Leva upp till lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
  • Främja resurshushållning och källsortering.
  • Engagera våra medarbetare i miljöfrågor genom att hålla kunskaperna aktuella.
  • Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

Senast uppdaterad 09 februari 2023