Serviceavdelning – en flexibel tillgång

För att öka servicegraden och korta ledtiderna hänvisas serviceuppdragen numera direkt till en egen avdelning som Robert Junell ansvarar för.

Serviceavdelningen hanterar såväl akuta åtgärder som uppdrag av mindre omfattning.
– Många serviceuppdrag handlar om att åtgärda skador som uppstått, det kan röra sig om allt från en timmes arbete upp till cirka en vecka. Genom att vi har en direktkontakt med kunden underlättas kommunikationen och med färre mellanled är vi mer flexibla och effektiva i vår planering. Många av våra kunder har serviceavtal och vi hoppas att den här nya organisationsmodellen
ska förenkla för dem, menar Robert.

Medarbetarna på serviceavdelningen har ett brett och gediget kunnande och kan dessutom avropa assistans från övriga medarbetare i företaget när uppdragen är mer omfattande.
– Vi har ett högt tryck. Det kan gälla allt från klottersanering till sättsprickor och andra reparationer som behöver utföras mer eller mindre omgående, säger Robert.

Robert Junell blev klar med sin yrkesutbildning 2003 och har arbetat som murare sedan dess. Han började på Åby Fasad 2010 och fick ansvar för serviceavdelningen 2019.

Senast uppdaterad 23 november 2021